Säännöt

Suojalasit / maskit

Pelissä saa käyttää ainoastaan yleisesti hyväksyttyjä maskeja tai suojalaseja. Maski tai suojalasit on pidettävä aina päässä pelin ollessa käynnissä.

Pääsääntöisesti sankalasit ovat kielletty alle 18-vuotiailta. Alle 18-vuotiaiden tulee käyttää hihnalla varustettuja suojaimia (Tähän kategoriaan kuuluu siis myös sankalasit, joissa on hihnavarmistus. Lasien tulee myös suojata sivuilta.). Hammas-suojien käyttö on myös suositeltua

Epäilyttävät suojaimet testataan jo pelaajan oman turvallisuuden vuoksi ennen pelin alkua yleiseltä ampumaetäisyydeltä tehokkaalla airsoft-aseella. Mikäli suojain rikkoontuu testissä ei pelinjärjestäjä sitä korvaa.

Epäilyttäviä suojaimia ovat esimerkiksi:

 • Kemistin- ja rakettilasit
 • Lasit, jotka tulevat halvempien kiina-aseiden mukana
 • Tavalliset aurinko-/sankalasit, jotka eivät ole tarkoitettu suojaamaan silmiä iskuilta.

Viritysrajat

Sarjatuliaseet 1.6J  n.114 m/s 0,25g kuulalla
Tulitukiaseet 2J  n.127 m/s 0,25g kuulalla
Tarkkuuskiväärit (puoliautomaattiset) 2.25J  n.122 m/s 0,30g kuulalla 
Tarkkuuskiväärit (käsiviritteiset) 3J  n.120 m/s 0,43g kuulalla

Omistaessasi tehokkaan airsoft-aseen on sinulla oltava vara-ase lähitilanteiden/kylätaisteluiden varalle.

Pelissä on biokuula-suositus

Tunnistaminen

Tunnistautuminen tapahtuu hihanauhan perusteella.

Jokainen pelaaja on velvollinen tuomaan keltaisen ja punaisen hihanauhan peliin mukaan.

Hihanauhoja on myös mahdollista ostaa pelipaikalta hintaan 5€/pari.

Miinat ja pyroefektit

Pyroefektit ovat ehdottamasti kiellettyjä ilman pelinjohdon lupaa.

Pelissä tullaan käyttämään pienempiä ja suurempia savuheitteitä pelinjohdon toimesta. (protip: savua ei kantsi kauaa hengitellä)

Aserajoitukset

Heitto-aseet Kielletty
Kaasukranaatit (esim. tornado) Sallittu
Claymoret/ tm. miinat Sallittu
Kumikärkiset kaasukranaatit Kielletty

Lisätietoa: [javascript protected email address]

Komentajat

Komentajaksi?

Edellytämme komentajilta:

 • Ikä >18
 • Suurta motivaatiota
 • Aikaisempaa kokemusta Vihtijärven pelialueesta
 • Kykyä komentaa osapuolta pelissä
 • Halua osallistua pelin tehtävien suunitteluun

Komentajan "edut"

 • Ilmainen peli (myös tulevat Ehasan pelit)
 • Ilmainen ruoka pelissä
 • Komentajan auktoriteetti(!)
 • Mahdollisuus vaikuttaa pelin "juoneen" ja tehtäviin

Ilmaise halukkuutesi komentajaksi vapaamuotoisella hakemuksella: [javascript protected email address]

Joukkueenjohtajat

Joukkueenjohtajaksi?

Edellytämme joukkueenjohtajalta:

 • Ikä >18
 • Radiopuhelin
 • Aikaisempaa kokemusta Vihtijärven pelialueesta
 • Kykyä komentaa joukkuetta pelissä

Ilmaise halukkuutesi joukkueenjohtajaksi: [javascript protected email address]

Joukkueenjohtajien ei tarvitse maksaa pelimaksua

Ryhmänjohtajat

Ryhmänjohtajaksi?

Toivomme ryhmänjohtajalta:

 • Ikä >16
 • Kykyä pitää ryhmä kasassa pelin ajan
 • Aikaisempaa kokemusta ryhmässä toimimisesta
 • Radiopuhelinta joukkueenjohtajan kanssa kommunikointiin

Ilmaise halukkuutesi ryhmänjohtajaksi ilmoittautumisen "lisätietoa"-kentässä. Huomaa, että ikä on vain toivomus.

Ryhmäksi katsomme yli 4 pelaajan porukan, joilla kaikilla on saman niminen tiimi Kuulaportissa.
Lopulliset ryhmäjaot kannattaa tarkistaa virheiden/epäselvyyksien varalta, kun ne julkaistaan ilmoittautuneiden listassa.

Lääkintämiehet

Lääkintämieheksi?

Toivomme lääkintämieheltä:

 • Mielenkiintoa juosta eturintamassa parantelemassa tippuneita pelaajia
 • Kykyä toimia ryhmässä/joukkueessa

Ilmaise halukkuutesi lääkintämieheksi ilmoittautumisen "lisätietoa"-kentässä.

Huom. Rajoitamme lääkintämiesten määriä per/joukkue. Perustele siis "lisätietoa"-kentässä miksi juuri Sinä olet hyvä lääkintämies.

Pelissä on lääkintämiehiä, jotka voivat elvyttää osuman saaneen taistelijan.

 • Osuman ottanut pelaaja, joka odottaa lääkintämiehen elvytystä EI saa liikkua tai ampua ennen kuin hänet on elvyytetty takaisin peliin.
 • Mikäli osuman saanut pelaaja ei saa hoitoa 7min aikana, tippuu hän pelistä ja joutuu siirtymään uudelleensyntymisalueelle.
 • Osuman saanut pelaaja voi myös halutessaan kieltäytyä hoidosta ja näin siirtyä suoraan uudelleensyntymisalueelle.
 • Osuman saaneen pelajan on pidettävä raatorättiä näkyvillä päänsä päällä maassa maatessaan

Osumat pelissä

Eliminoitumisen jälkeen on suositeltavaa asettaa huivi(raatorätti) (huivin on oltava vähintään 30cm x 30cm kokoinen ja kirkkaan värinen) näkyvälle paikalle varusteisiin, kuten esimerkiksi hattuun, ja siirtyä omalle uudelleensyntymispaikalleen.

 • Kimmokkeita ei lasketa osumiksi. Osumakohtana huomioidaan myös varusteet.
 • Aseosumat ovat käytössä. Aseen voi kunnostaa oman värisillä lipuilla tai uudelleensyntymisen yhteydesäs
 • Eliminoituneet eivät puhu
 • Organisaattoria ei voi tiputtaa, joten on aivan turha ampua myöskään häntä.
 • Ajoneuvot eivät ole vastapuolen pelaajia (Älä siis ammu niitä)
 • Organisaattorin ampumisesta saat vain (erittäin) pahan mielen
 • Kuvaajan (ks. Organisaattori) ampumisesta saat myös pahan mielen
 • Eliminoituneet eivät ole tiedustelijoita, eli älä vain kulje vihollisten kylien/asemien läpi, ellei se ole täysin tarpeellista.
 • Eliminoitunut pelaaja ei muista miten eliminoitui, tai missä viholliset ovat.
 • Eläytymiskuolemat ovat suositeltuja
 • Haavoittuneen, maassa makaavan, pelaajan voi käydä puukottamassa, jolloin hän tippuu automaattisesti. Maassa makaavia(haavoittuneita) pelaajia ei saa ampua.

Ajoneuvot kentällä

 • Pelissä on käytössä myös liikkuvia ajoneuvoja.
 • Suurin osa ajoneuvoista on sellaisia etteivät ne välttämättä tarvitse rakennettua tietä liikkuakseen, joten vältä maastoutumista tien välittömään läheisyyteen ajoneuvon lähestyessä.
 • Ajoneuvojen kuljettajilla on myös rajallinen näkökenttä ajoneuvosta ulos joten varo ajoneuvoja, jopa paikoillaan olevia koska ne saattavat lähteä äkisti liikenteeseen.
 • Ajoneuvoja ei voi pysäyttää ampumalla ja niiden turhaa ampumista on vältettävä. Turhasta ampumisesta langetetaan rangaistus ja mahdolliset vahingot maksaa vahingon aiheuttaja.
 • Ajoneuvojen kuljettajat ovat pelissä OffGame, joten heitä on turha ampua.
 • Ajoneuvoissa kyydissä olevista saa ampua ainoastaan heitä joilla ei ole mitään suojaa ympärillään (esim. ovat ajoneuvon lavalla).
 • Pelissä mukana olematon ajoneuvo merkitään valkoisella lipulla.
 • Ajoneuvoihin ei saa nousta tai kiivetä ilman eri lupaa.

Uudelleensyntyminen

Ottaessasi osuman pelissä mene omalle uudelleensyntymispaikalle ja odota siellä uudelleensyntymistä. Uudelleensyntyminen tapahtuu aina 15min välein ( :15, :30, :45, :00 )

 • Uudelleensyntymispaikkana toimii ensisijaisesti osapuolten aloitustukikohdat sekä kylät, joita osapuoli hallitsee (=oman osapuolen värinen lippu salossa).
 • Aloitustukikohta on osapuolikohtainen ja siitä tiedotetaan pelin alussa.
 • Pelissä on myös käytössä nk. insta-respa-lippuja, joita voi ansaita eri tehtävistä

Radiot

Pelissä käytössä pelaajien omia PMR446-radioita, joten oman radion tuominen on suositeltavaa. Radiokanavat jaetaan seuraavasti:

 • Punaiset: 1-3
 • Keltaiset : 4-6
 • Varakanava: 7
 • Pelinjohto: 8

PMR-taajuudet: http://en.wikipedia.org/wiki/PMR446

Osapuolet päättävät itse omien radiokanaviensa käyttämisestä.

Muiden kuin omien radiokanavien kuuntelu ja häirintä on kiellettyä, ellei toisin pelinjohdon toimesta pelin aikana ohjeisteta.

Hätätapaus / onnettomuus

Mikäli pelin aikana tapahtuu onnettomuus olet velvoitettu ilmoittamaan siitä välittömästi pelinjohdolle. Tapahtumassa jaetaan ns. esite, jossa on pelinjohdon puhelinnumero ja paikan osoite. Ohjeistamme ennen pelin alkua miten toimia onnettomuudessa.